OK pro ČOV, vodárny a jiné technolické provozy

V posledních 10 letech je podstatnou částí výrobního programu firmy v oblasti zámečnických konstrukcí realizace zakázek při výstavbě či rekonstukci vodárenských stanic a čistíten odpadních vod. Jedná se o výrobu a montáž zejména nerezových konstrucí (potrubní propoje, schodičtě, zábradlí, obslužné plošiny, krytování, ...), ale i klasických OK hal a konstrukcí doprovodných (schodiště, zábradlí, obslužné plošiny, jeřábové dráhy, ...), to vše obvykle zinkovaném provedení.
Dodávky do cca 20tun je firma schopna realizovat vlastními silami, větší zakázky realizuje s podporou svých subdodavatelů.