Řezání kovů vodním paprskem

Pro naši firmu je řezání kovů nejčastěji užívanou aplikací technologie řezání vodním paprskem. Naše firma ji používá pro výrobu polotovarů pro další vlastní výrobu a samozřejmě její kapacitu nabízí i našim zákazníkům. Výsledné výrobky jsou určené pro další průmyslové, ale také třeba i designové aplikace.


Tato metoda a používaná CNC technologie samozřejmě umožňuje řezat libovolný tvar do rozměrů pracovní plochy stroje 1500 x 2000 mm a síle materiálu do 150 mm (avšak do váhy cca 500kg), a to i pod úhlem až do 45o.


Co se týká konkrétně řezání kovů (kde se řeže vodou s abrazivem), využívají naši zakázníci zejména:

- řezání z plechů jakékoli tloušťky
- řezání silných materiálů
- řezání i velmi těžko obrobitelných materiálů
- "studený řez", při kterém nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu; vzniklý řez je bez natavení, okují, mikrotrhlin, vnitřního pnutí apod.
- řezání kalených, či jinak tepelně zpracovaných či těžko obrobitelných materiálů beze změny jejich vlastností (řezným materiálem je granátový písek)
- řezání materiálů s vysokou tepelnou vodivostí (měď a hliník včetně jejich slitin), jejihž řezání laserem je silně omezeno tloušťkou

O technologických výhodách řezání vodním paprskem ve srovnání s ostatními technologii si můžete přečíst v sekci o řezání vodním paprskem.

Pro více informací se obraťte na naše pracovníky.