O řezání vodním paprskem

Využitím této metody přesného dělení lze realizovat jak standardní požadavky, tak originální designérské kreace z libovolných materiálů pro komerční i soukromé aplikace. Výhody řezání vysokotlakým vodním paprskem s abrasivem využívají zejména strojírenské firmy k řezání přesných strojních dílů (kdy je klasická technologie zdlouhavá), k řezání kalených, či jinak tepelně zpracovaných materiálů beze změny jejich vlastností (třeba i k eliminaci barevného zabarvení hrany řezu), nebo k řezání tlustých materiálů. Tato technologie přijde vhod i stavebním firmám, a to při řezání dlažeb, obkladů či betonu. V interiérech ji lze aplikovat při tvorbě intarzií, různých skleněných doplňků, mramorových a žulových obkladů. Tlakovou vodu lze efektivně využít i k řezání nápisů a symbolů z cizorodých látek atd. Se speciální řeznou hlavou lze využít technologii vodního paprsku také pro prostorové 3D řezání.
Šířka řezu je při řezání s abrazivem 1 až 1,5mm, při řezání pouze vodou pak cca  0,35mm

Technologické výhody

 • Studený řez, při kterém nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu. Vzniklý řez je bez natavení, okují, zabarvení, mikrotrhlin, vnitřního pnutí apod.

 • Maximální univerzálnost použití pro libovolné materiály i jejich tloušťky (všechny kovy, keramika, plasty, gumy, textilie, kompozitní materiály, skla, kamenné materiály,…)

 • Možnost řezání i velmi těžko obrobitelných materiálů (i po tepelném zpracování).

 • Ekologičnost řezání - řezání probíhá bez použití a vzniku škodlivin.

 • Vysoká přesnost vyřezaných tvarových dílů. Absolutní opakovatelná přesnost řezání je do 0,2mm, což v drtivé většině případů umožňuje vynechat přídavky pro obrábění a následné obrábění.

 • Malé ztráty vlivem prořezu a vysoká využitelnost polotovaru.

 • Řezanou hranu není ve většině případů nutné dále opracovávat - srážet hrany či brousit (samotný řez je vysocerychlostní broušení).

 • Pětiosá numericky řízená naklápěcí hlava umožňuje provést libovolný tvar řezu o šířce 0,3mm pro vodu a 1 až 2mm pro vodu s abrazivem, a to i pod úhly až do 45o (3D technologie), kde motiv může být vyřezáván jak do jednoho obrobku, tak rozdělen do více „dlaždic“

 • Kvalita řezu, která se dá v prvním přiblížení prezentovat „rozvlněním“ spodní hrany řezu, se dá nastavit do 5 základních jakostí (dělící, hrubá, střední, jemná, superjemná) a je přímo úměrná době řezu. Tenké materiály se tudíž řežou vyššími rychlostmi, tlusté materiály s požadavkem na hladkost celé řezné hrany (např. ozubená kola) pak rychlostmi nižšími. Kvalitu a tudíž i cenu si určí zákazník.

 • Pracovní plocha až 1500 x 2000 mm, standardní tloušťka materiálu do 150mm

Nevýhodou je nižší produktivita (a tím i vyšší cena) při řezání tenkých plechů oproti laseru.

Naopak je tato technologie mnohem rychlejší oproti řezání drátořezačkou.


Porovnání s ostatními technologiemi (zejména pro ocel)

Sledované hledisko

Vodní paprsek s abrasivem

Laser

Plazma

Kyslíkový plamen

Tloušťka materiálu

*

-

++

*

Kvalita řezu

*

*

-

-

Řezná rychlost

++

*

++

++

Univerzálnost použití

*

+

++

-

Přesnost obrábění

*

*

++

+

Další dokončování

*

++

++

-

Tvoření strusky

++

-

-

++

Pružnost

*

++

-

+

Celkový výrobní čas

++

++

+

-

Legenda: * vynikající ++ dobré + uspokojivé neodpovídající (Převzato z časopisu TECHNIK)

Řezání ostatních materiálů

Keramika/sklo/guma/kompozity/
kámen/dřevo/plasty

ano

ne

ne

ne

Co můžeme nabídnout

 • zpracování dokumentace výrobků

 • zpracování programu CNC řezání – vstupem jsou klasické CAD výstupy ve formátu *.dwg nebo *.dxf

 • tvarové řezání vodním paprskem – řezání většiny materiálů

   • 2D řezání (klasické x-y obrazce)

   • 3D řezání (řezání kolmých hran nebo pod úhlem až do 45 stupňů)

 • řezání nápisů, písmen, vzorků

 • značení symbolů a tvarů včetně písmen do zejména tvrdých materiálů ("gravírování")

 • dodávku včetně materiálu a dopravy

Poznámka
Při řezání křehkých materiálů (zejména skla) může někdy dojít při prvotním průstřelu vnitřních otvorů materiálu k jeho roztříštění. Tento případ nastává jen zřídka, ale nastává. V takovém případě se zříkáme odpovědnosti za znehodnocení vstupního materiálu, ale realizaci řezání provedeme zdarma do materiálu nového.
Touto metodou nelze řezat kalené sklo!!!

Více informací Vám poskytnou naši pracovníci:
       tel:      
+420 724 862 811   
       e-mail: 
vodni.paprsek@zms.cz


Základní cena vlastního řezání je 36,-Kč/min strojního času, kterou lze pro větší zakázky snížit až na 20,-Kč/min pro řezné časy nad 20 motohodin/měs. Ceny jsou tak srovnatelné s řezáním laserem.