3D vodní paprsek

 

O řezání vodním paprskem

Využitím této metody přesného dělení lze realizovat jak standardní požadavky, tak originální designérské kreace z libovolných materiálů pro komerční i soukromé aplikace. Výhody řezání vysokotlakým vodním paprskem s abrasivem využívají zejména strojírenské firmy k řezání přesných strojních dílů (kdy je klasická technologie zdlouhavá), k řezání kalených, či jinak tepelně zpracovaných materiálů beze změny jejich vlastností (třeba i k eliminaci barevného zabarvení hrany řezu), nebo k řezání tlustých materiálů. Tato technologie přijde vhod i stavebním firmám, a to při řezání dlažeb, obkladů či betonu. V interiérech ji lze aplikovat při tvorbě intarzií, různých skleněných doplňků, mramorových a žulových obkladů. Tlakovou vodu lze efektivně využít i k řezání nápisů a symbolů z cizorodých látek atd. Se speciální řeznou hlavou lze využít technologii vodního paprsku také pro prostorové 3D řezání.
Šířka řezu je při řezání s abrazivem 1 až 1,5mm, při řezání pouze vodou pak cca  0,35mm

Technologické výhody

 • Studený řez, při kterém nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu. Vzniklý řez je bez natavení, okují, zabarvení, mikrotrhlin, vnitřního pnutí apod.

 • Maximální univerzálnost použití pro libovolné materiály i jejich tloušťky (všechny kovy, keramika, plasty, gumy, textilie, kompozitní materiály, skla, kamenné materiály,…)

 • Možnost řezání i velmi těžko obrobitelných materiálů (i po tepelném zpracování).

 • Ekologičnost řezání - řezání probíhá bez použití a vzniku škodlivin.

 • Vysoká přesnost vyřezaných tvarových dílů. Absolutní opakovatelná přesnost řezání je do 0,2mm, což v drtivé většině případů umožňuje vynechat přídavky pro obrábění a následné obrábění.

 • Malé ztráty vlivem prořezu a vysoká využitelnost polotovaru.

 • Řezanou hranu není ve většině případů nutné dále opracovávat - srážet hrany či brousit (samotný řez je vysocerychlostní broušení).

 • Pětiosá numericky řízená naklápěcí hlava umožňuje provést libovolný tvar řezu o šířce 0,3mm pro vodu a 1 až 2mm pro vodu s abrazivem, a to i pod úhly až do 45o (3D technologie), kde motiv může být vyřezáván jak do jednoho obrobku, tak rozdělen do více „dlaždic“

 • Kvalita řezu, která se dá v prvním přiblížení prezentovat „rozvlněním“ spodní hrany řezu, se dá nastavit do 5 základních jakostí (dělící, hrubá, střední, jemná, superjemná) a je přímo úměrná době řezu. Tenké materiály se tudíž řežou vyššími rychlostmi, tlusté materiály s požadavkem na hladkost celé řezné hrany (např. ozubená kola) pak rychlostmi nižšími. Kvalitu a tudíž i cenu si určí zákazník.

 • Pracovní plocha až 1500 x 2000 mm, standardní tloušťka materiálu do 150mm

Nevýhodou je nižší produktivita (a tím i vyšší cena) při řezání tenkých plechů oproti laseru.

Naopak je tato technologie mnohem rychlejší oproti řezání drátořezačkou.


Porovnání s ostatními technologiemi (zejména pro ocel)

Sledované hledisko

Vodní paprsek s abrasivem

Laser

Plazma

Kyslíkový plamen

Tloušťka materiálu

*

-

++

*

Kvalita řezu

*

*

-

-

Řezná rychlost

++

*

++

++

Univerzálnost použití

*

+

++

-

Přesnost obrábění

*

*

++

+

Další dokončování

*

++

++

-

Tvoření strusky

++

-

-

++

Pružnost

*

++

-

+

Celkový výrobní čas

++

++

+

-

Legenda: * vynikající ++ dobré + uspokojivé neodpovídající (Převzato z časopisu TECHNIK)

Řezání ostatních materiálů

Keramika/sklo/guma/kompozity/
kámen/dřevo/plasty

ano

ne

ne

ne

Co můžeme nabídnout

 • zpracování dokumentace výrobků

 • zpracování programu CNC řezání – vstupem jsou klasické CAD výstupy ve formátu *.dwg nebo *.dxf

 • tvarové řezání vodním paprskem – řezání většiny materiálů

   • 2D řezání (klasické x-y obrazce)

   • 3D řezání (řezání kolmých hran nebo pod úhlem až do 45 stupňů)

 • řezání nápisů, písmen, vzorků

 • značení symbolů a tvarů včetně písmen do zejména tvrdých materiálů ("gravírování")

 • dodávku včetně materiálu a dopravy

Poznámka
Při řezání křehkých materiálů (zejména skla) může někdy dojít při prvotním průstřelu vnitřních otvorů materiálu k jeho roztříštění. Tento případ nastává jen zřídka, ale nastává. V takovém případě se zříkáme odpovědnosti za znehodnocení vstupního materiálu, ale realizaci řezání provedeme zdarma do materiálu nového.
Touto metodou nelze řezat kalené sklo!!!

Více informací Vám poskytnou naši pracovníci:
       tel:      
+420 724 862 811   
       e-mail: 
vodni.paprsek@zms.cz


Základní cena vlastního řezání je 36,-Kč/min strojního času, kterou lze pro větší zakázky snížit až na 20,-Kč/min pro řezné časy nad 20 motohodin/měs. Ceny jsou tak srovnatelné s řezáním laserem.
 

Řezání kovů vodním paprskem

Pro naši firmu je řezání kovů nejčastěji užívanou aplikací technologie řezání vodním paprskem. Naše firma ji používá pro výrobu polotovarů pro další vlastní výrobu a samozřejmě její kapacitu nabízí i našim zákazníkům. Výsledné výrobky jsou určené pro další průmyslové, ale také třeba i designové aplikace.


Tato metoda a používaná CNC technologie samozřejmě umožňuje řezat libovolný tvar do rozměrů pracovní plochy stroje 1500 x 2000 mm a síle materiálu do 150 mm (avšak do váhy cca 500kg), a to i pod úhlem až do 45o.


Co se týká konkrétně řezání kovů (kde se řeže vodou s abrazivem), využívají naši zakázníci zejména:

- řezání z plechů jakékoli tloušťky
- řezání silných materiálů
- řezání i velmi těžko obrobitelných materiálů
- "studený řez", při kterém nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu; vzniklý řez je bez natavení, okují, mikrotrhlin, vnitřního pnutí apod.
- řezání kalených, či jinak tepelně zpracovaných či těžko obrobitelných materiálů beze změny jejich vlastností (řezným materiálem je granátový písek)
- řezání materiálů s vysokou tepelnou vodivostí (měď a hliník včetně jejich slitin), jejihž řezání laserem je silně omezeno tloušťkou

O technologických výhodách řezání vodním paprskem ve srovnání s ostatními technologii si můžete přečíst v sekci o řezání vodním paprskem.

Pro více informací se obraťte na naše pracovníky.
 

Řezání plastů a gumy

Technologie řezání vodním paprskem umožňuje samozřejmě i snadné a rychlé řezání plastů, kompozitních materiálů a pryží. Výsledkem jsou výrobky určené pro další průmyslové a designové aplikace, jsou využitelné v reklamě apod.

Tato metoda a používaná CNC technologie samozřejmě umožňuje řezat libovolný tvar do rozměrů 1500 x 2000 x 180 mm , a to i pod úhlem až do 45o.
 

Co se týká konkrétně řezání těchto materiálů, využívají naši zakázníci zejména:

- dělení na menší formáty

- vyřezávání libovolných tvarů (speciální těsnění, přístrojové panely, ozubená kola a další výrobky dle požadavků zákazníků)

- řezání různých obrazců, log, písmen a intarzií, vhodná může být i tvorba   originálních dárkových předmětů.


Pro více informací se obraťte na naše pracovníky.
 

Řezání keramiky a kamene

Stále více firem zabývajících se prodejem či pokládkou dlažeb, využívá naší nabídky dělení materiálů vodním poprskem. Tuto metodu oceňují obkladači zejména u velkoplošných silných dlažeb které jsou těžko řezatelné standardní metodou (zejména tenkých pásků).

Tato metoda a používaná CNC technologie samozřejmě umožňuje řezat libovolný tvar, a to i pod úhlem až do 45o, jak jednotlivých dlaždic, tak i větších obrobků, až do rozměrů 1500 x 2000 x 180 mm (ve speciálních případech některý rozměr i větší).

Co se týká konkrétně řezání keramických a kamenných obkladů a dlažby, využívají naši zakázníci zejména:

- dělení na menší formáty (např na zdobné pásky či dořezové šířky)

- vyřezávání oblých tvarů (otvory pro zásuvky a vypínače, obklad kulatých sloupů, ...)

- vyřezávání vnitřních rohů i specifických tvarů

- řezání pod úhlem 45°, tento způsob je využíván k obkládání zejména vnějších rohů

- řezání různých obrazců, log, písmen a dalších intarzií, vhodná může být i tvorba   originálních dárkových předmětů.Pro více informací se obraťte na naše pracovníky.

 

Řezání skla

Technologie řezání vodním paprskem je vhodná i pro určité aplikace tvarového dělení skla, které lze uplatnit v další průmyslové výrobě i designu.

Tato metoda a používaná CNC technologie samozřejmě kromě rovných řezů v plochém skle umožňuje řezat i libovolné tvary, a to i ve sklech již nějak tvarovaných (do rozměrů 1500 x 2000 x 180 mm pod úhlem až do 45o)

Co se týká konkrétně řezání skla, využívají naši zakázníci zejména:

- dělení na menší formáty

- vyřezávání libovolných otvorů a vnitřních rohů

- řezání různých obrazců, log, písmen, vhodná může být i tvorba   originálních dárkových předmětů.

- Zajímavou aplikací je i "gravírování" do skla pro tvorbu různých nápisů a obrazců. Protože je řezná hrana matná, rozptyluje při bočním osvětlení skleněného materiálu toto světlo a nápisy či tvary pak při takovémto osvětlení efektně září


Pro více informací se obraťte na naše pracovníky.
 

Značkování a gravírování

Technologii řezání vodním paprskem je možno použít i pro gravírování a zančkování, které lze uplatnit např. v designu a reklamních aplikacích.


Značkovat a gravírovat lze takřka do libovolného dostatečně tvrdého a silného materiálu, ale pouze v rovině XY.


Pro více informací se obraťte na naše pracovníky.